Thưa kiện chủ tịch, liệu phó chủ tịch có được làm người đại diện không?

Do đó nếu quyết định đó ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì họ có quyết định hành chính đó.

Chị N.T.A. (TP.HCM) cho biết chị nhận quyết định thu hồi đất nhưng đất đó không phải là tài sản của người có tên trong quyết định thu hồi, mà là tài sản của chị.
Trong trường hợp này chị có được khởi kiện quyết định đó hay không? Nếu kiện UBND hoặc chủ tịch UBND thì phó chủ tịch UBND có được đại diện hoặc ủy quyền 
lại không?

lam ro quyen khoi kien cua co dong 1 Thưa kiện chủ tịch, liệu phó chủ tịch có được làm người đại diện không?

Đại diện TAND tối cao cho biết: Theo quy định tại khoản 2 điều 3 Luật tố tụng hành chính năm 2015, quyết định hành chính bị kiện khi quyết định đó làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Do đó nếu quyết định đó ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì họ có quyền khởi kiện quyết định hành chính đó.

Theo quy định tại khoản 3 và khoản 5 điều 60 Luật tố tụng hành chính năm 2015, trường hợp người bị kiện là UBND hoặc chủ tịch UBND thì chủ tịch UBND chỉ được ủy quyền cho phó chủ tịch UBND đại diện. Phó chủ tịch UBND không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham gia tố tụng.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *