quyền sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất khi đất đang quy hoạch có được không?

tranh-chap-dat-dai

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích Đất đang trong quy

Không đăng ký sang tên sổ đỏ có bị xử phạt hay phạm tội gì không?

163442_ha-noi-quy-hoach-tuyen-duong

Chia tách quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ chức hoặc của hộ gia đình hoặc của Chuyển