nghề chuyển phát nhanh

Điều kiện thành lập công ty nghề chuyển phát thế nào?

cpn-trong-ngay-1154941

Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt