lưu ý khi lập hóa đơn

Lưu ý quan trọng về hóa đơn bạn nên biết

hoa-don

Việc chuyển tiền qua Ngân hàng để thanh toán cho hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên có nghĩa là phải chuyển từ tài khoản Ngân hàng mang tên