luật thuế

Những chứng từ cần thiết khi bạn công tác máy bay

su30-mat-tich-1359

Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu… Theo Khoản