luật ly hôn

Giữa nơi đăng ký kết hôn và nơi cư trú, nên giải quyết ly hôn ở đâu?

25387-dang-ky-ket-hon

Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về