lao động nữ

Những vấn đề về bảo hiểm thai sản mà lao động nữ không nên bỏ qua

bao_hiem_thai_san

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Bảo

Đang nuôi con nhỏ có phải trực đêm như đồng nghiệp không?

1444961596-tre-bu-dem-1

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn Đang nuôi