điều lệ trong luật doanh nghiệp

Những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật doanh nghiệp

uu-nhuoc-diem-cua-tung-loai-hinh-doanh-nghiep

Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh