đăng ký kết hôn

Vợ chồng không có đăng ký kết hôn, vậy quyền nuôi con thuộc về ai?

lyhon-nn

Nếu cha mẹ có thỏa thuận khác hoặc người mẹ không có điều kiện nuôi con thì người cha được quyền nuôi con. Người cha có nghĩa vụ cấp dưỡng

Giữa nơi đăng ký kết hôn và nơi cư trú, nên giải quyết ly hôn ở đâu?

25387-dang-ky-ket-hon

Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hủy việc kết hôn trái pháp luật, giải quyết việc ly hôn, các tranh chấp về