chuyển nhượng hợp đồng cần điều gì

Tìm hiểu quy định về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

luat2

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng mua bán, thuê mua cho tổ chức Căn cứ Điều 59 Luật kinh doanh