bảo hiểm xã hội

Những vấn đề về bảo hiểm thai sản mà lao động nữ không nên bỏ qua

bao_hiem_thai_san

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Bảo

Đầu tư từ quỹ Bảo hiểm xã hội và cách xử lý rủi ro của nó

jnnkvzvz

Gia hạn nợ là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời chưa thu một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư khi đến hạn thu Theo quy

Đóng BHXH chưa đủ 20 năm, liệu có được hưởng quyền trợ cấp?

tang-tuoi-nghi-huu-01jpg

Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập trong thời