bảo hiểm lao động thai sản

Những vấn đề về bảo hiểm thai sản mà lao động nữ không nên bỏ qua

bao_hiem_thai_san

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Bảo