bán hàng đa cấp

Kinh doanh bán hàng đa cấp tính thuế như thế nào?

goc_lich-su-kinh-doanh-da-cap

Doanh thu tính thuế đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu từ hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, nhiên liệu, động lực, vật