Quy định mới về hỏi cung bị can thay đổi ra sao?

Quy định rõ hơn các trường hợp Kiểm sát viên . Cụ thể Kiểm sát viên trong trường hợp kêu oan,

Ngày 27 tháng 11 năm 2015 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua năm 2015. Bộ năm 2015 có hiệu lực pháp luật sẽ thay thế cho Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. So với Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có nhiều điểm mới tiến bộ hơn. Một trong số những điểm mới đáng chú ý là các quy định mới của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về hỏi cung bị can.
Quy định cụ thể của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 về hỏi cung bị can như sau:
Điều 183. Hỏi cung bị can
ky nang cua luat su khi tham gia lay loi khai cua nguoi bi tam giu va hoi cung bi can s791 Quy định mới về hỏi cung bị can thay đổi ra sao?
1. Việc hỏi cung bị can do Điều tra viên tiến hành ngay sau khi có quyết định khởi tố bị can. Có thể hỏi cung bị can tại nơi tiến hành điều tra hoặc tại nơi ở của người đó. Trước khi hỏi cung bị can, Điều tra viên phải thông báo cho Kiểm sát viên và người bào chữa thời gian, địa điểm hỏi cung. Khi xét thấy cần thiết, Kiểm sát viên tham gia việc hỏi cung bị can.
2. Trước khi tiến hành hỏi cung lần đầu, Điều tra viên phải giải thích cho bị can biết rõ quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật này. Việc này phải ghi vào biên bản.
Trường hợp vụ án có nhiều bị can thì hỏi riêng từng người và không để họ tiếp xúc với nhau. Có thể cho bị can viết bản tự khai của mình.
3. Không hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được nhưng phải ghi rõ lý do vào biên bản.
4. Kiểm sát viên hỏi cung bị can trong trường hợp bị can kêu oan, khiếu nại hoạt động điều tra hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp khác khi xét thấy cần thiết. Việc Kiểm sát viên hỏi cung bị can được tiến hành theo quy định tại Điều này.
5. Điều tra viên, Cán bộ điều tra, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên bức cung, dùng nhục hình đối với bị can thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.
6. Việc hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.
Việc hỏi cung bị can tại địa điểm khác được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh theo yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
So với Bộ luật tố tụng hình sự 2003, quy định về hỏi cung bị can trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 có những điểm mới đáng chú ý sau:
– Trước khi hỏi cung Điều tra viên phải thông báo cho Kiểm sát viên và người bào chữa cho bị can về thời gian, địa điểm hỏi cung.
– Quy định rõ hơn các trường hợp Kiểm sát viên hỏi cung bị can. Cụ thể Kiểm sát viên hỏi cung bị can trong trường hợp bị can kêu oan, khiếu nại hoạt động điều tra hoặc có căn cứ xác định việc điều tra vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp khác khi xét thấy cần thiết.
– Phải ghi âm, ghi hình việc hỏi cung trong các trường hợp:

+) Hỏi cung bị can tại cơ sở giam giữ hoặc tại trụ sở Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
+) Bị can hoặc cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có yêu cầu được ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh.
Quy định về hỏi cung bị can nói riêng và những điểm mới khác của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 đều là những điểm tiến bộ, hướng dẫn cụ thể hơn nhằm mục đích hạn chế tối đa oan sai và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *