Đóng BHXH chưa đủ 20 năm, liệu có được hưởng quyền trợ cấp?

Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, HĐLV.

Tôi đang làm trong đơn vị hành chính sự nghiệp có thu từ năm 2003 cho đến nay, tháng 7-2016 tôi đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH.
Vậy khi nghỉ việc tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc do người sử dụng lao động trả hay không? Có được hưởng trợ cấp một lần và trợ cấp thất nghiệp không? Nếu được thì quy định tại điều khoản nào trong Bộ luật lao động, bộ luật BHXH, bộ luật BHTN? (trinhthang56@)

tang tuoi nghi huu 01jpg Đóng BHXH chưa đủ 20 năm, liệu có được hưởng quyền trợ cấp?

– Điều 38 nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau: viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản; viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc (HĐLV) theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 điều 29 Luật viên chức;

Như vậy nếu bạn có đơn xin thôi việc được cơ quan có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản hoặc bạn đơn phương chấm dứt HĐLV theo đúng quy định tại Khoản 4 (trường hợp làm việc theo HĐLV không xác định thời hạn) hoặc khoản 5 (trường hợp làm việc theo HĐLV xác định thời hạn) Điều 29 Luật viên chức thì bạn được hưởng trợ cấp thôi việc.

Thời gian bạn làm việc được tính trợ cấp thôi việc là thời gian tính từ ngày bạn được tuyển dụng làm việc đến hết ngày 31-12-2008.

Thời gian bạn làm việc tính từ ngày 1-1-2009 đến khi được thôi việc thì bạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

Điều kiện để người lao động (NLĐ) được hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau (theo Điều 49 Luật việc làm):

– Chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, trừ các trường hợp (NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng).

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ, HĐLV đối với trường hợp làm việc theo HĐLĐ, HĐLV không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn.

– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, HĐLV.

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động là viên chức có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần thuộc trường hợp đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH 2014 mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (theo Điều 60 Luật BHXH 2014).

Như vậy, khi bạn được thôi việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện có yêu cầu thì bạn được hưởng BHXH một lần.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *