Lao Động

Những vấn đề về bảo hiểm thai sản mà lao động nữ không nên bỏ qua

bao_hiem_thai_san

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Bảo

Đầu tư từ quỹ Bảo hiểm xã hội và cách xử lý rủi ro của nó

jnnkvzvz

Gia hạn nợ là việc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tạm thời chưa thu một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư khi đến hạn thu Theo quy

Thắc mắc: Nghỉ ốm trên 14 ngày có phải đóng bảo hiểm xã hội?

baohiem

Trường hợp người lao động nghỉ chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên mà các ngày nghỉ ở các tháng khác nhau thì tháng nào mà

Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hiện nay

1419824498_20141227hanamnguyenthidoan

Bảo đảm tỷ lệ thích đáng nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phù hợp với mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; Ngày nay,

Phụ cấp có được tính vào lương tăng ca hay như thế nào?

ldn1

Mức lương theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định  – Tại Điều

Đang nuôi con nhỏ có phải trực đêm như đồng nghiệp không?

1444961596-tre-bu-dem-1

Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lý do kết hôn Đang nuôi