Dân Sự

Tìm hiểu quy định về cầm cố tài sản trong Bộ luật Dân sự 2015

trach-nhiem-dan-su

Bên cầm cố có các quyền sau đây: Yêu cầu bên nhận cầm cố chấm dứt việc sử dụng tài sản cầm cố nếu do sử dụng mà tài sản

Điều kiện mua bán nhà ở xã hội hình thành thế nào?

pro_1412201112149kinh-te-phat-trien-sachdoanhtri_fkcr-jpg

Khu vực nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, để bán đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình

Tìm hiểu quy định về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở

luat2

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng hợp đồng có quyền chuyển nhượng tiếp hợp đồng mua bán, thuê mua cho tổ chức Căn cứ Điều 59 Luật kinh doanh

Tìm hiểu chế định giám hộ trong Bộ luật Dân sự 2015

luat

Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ, Thứ tư, quy định cụ thể về quyền Giám hộ là một trong những chế

Tìm hiểu bộ luật dân sự năm 2015 về quyền thay đổi họ tên

k0fimtfk

Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ”. Quyền thay đổi họ

Thủ tục mua nhà ở xã hội hưởng chính sách gì?

2011_unkq-jpg

Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, Nhà