Biện pháp tạm giam với những phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi

Tuy nhiên không phải trong mọi trường hợp phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi đều được miễn áp dụng biện pháp này

Căn cứ Khoản 2 Điều 88 Bộ 2003, đối với phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi quy định như sau:
“Điều 88. Tạm giam

2. Đối với bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà nơi cư trú rõ ràng thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác, trừ những trường hợp sau đây:
mang bau tu cay nha la vuon thongtinbenhcom Biện pháp tạm giam với những phụ nữ có con dưới 36 tháng tuổi
a) Bị can, bị cáo bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã;
b) Bị can, bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố, xét xử;
c) Bị can, bị cáo phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia và có đủ căn cứ cho rằng nếu không tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia.
Biện pháp ngăn chặn tạm giam là biện pháp khá nghiêm khắc, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi là một chủ thể được hưởng những trường hợp miễn trừ đối với biện pháp tạm giam. Và để được miễn áp dụng biện pháp tạm giam thì ngoài điều kiện là đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì còn phải có điều kiện là có nơi cư trú rõ ràng.
Tuy nhiên không phải trong mọi trường hợp phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi đều được miễn áp dụng biện pháp này mà vẫn có thể bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam trong một số trường hợp như sau:

+ Thứ nhất, có hành vi bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã
+ Thứ hai, có hành vi tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố, xét xử.
+ Thứ ba, bị can, bị cáo về tội xâm phạm an ninh quốc gia và có đủ căn cứ xác định nếu không tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia.
Đây là những hành vi có tính chất gian dối, không hối cải và làm cho việc phạm tội tiếp tục thực hiện, có tính chất nguy hiểm xâm phạm an ninh quốc gia vì vậy việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam là rất cần thiết trong trường hợp này. Pháp luật quy định như vậy là hoàn toàn phù hợp, không trái với nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *